Faiq Seyidov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir!

“Xaliq Faiqoğlu” Şirkətində Heydər Əliyevə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, “Xaliq Faiqoğlu” MMC-nin Baş direktoru Faiq Seyidovdur.

“Xaliq Faiqoğlu” MMC-nin Baş direktoru Faiq Seyidov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Faiq Seyidov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Faiq Seyidov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Faiq Seyidovdan danışdılar yaxşı ki, Faiq Seyidov “Xaliq Faiqoğlu” MMC-nin Baş direktorudur… Faiq Seyidov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Faiq Seyidov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Faiq Seyidovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Faiq Seyidov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Faiq Seyidov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Faiq Seyidov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Faiq Seyidovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Faiq Seyidov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Faiq Seyidov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun “Xaliq Faiqoğlu” MMC-nin Baş direktoru kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Faiq Seyidov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Faiq Seyidovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.